Liečba herpesu so Safe Laserom

Aj Vy trpíte občas herpesom? Vždy sa objaví v najhoršom možnom okamihu? Všetky praktiky ste vyskúšali? Doma máte kompletnú zbierku liekov proti herpesu?

Existuje niekoľko typov herpes vírusu. Pri I. type vírusovej infekcie spôsobí zmeny na koži (herpes labialis) a na sliznici (v ústnej dutine). Proti tomu II. typ sa preukáže príznakmi na genitáliách. Tiež vírus varicella zoster patriaci do skupiny herpes vírusu spôsobuje ovčie kiahne a pásový opar. Herpes vírus je veľmi odolný voči vonkajším vplyvom, ľahko sa ním človek infikuje a v podstate sa nachádza všade, hlavne na spoločne používaných príboroch.

Potom, čo vírus vstúpi do tela, usadí sa v nervových uzlinách, tu sa zahniezdi a je schopný zostať po celé desaťročia v pokoji. Avšak určité okolnosti ho môžu aktivovať. Také sú napr. oslabená imunita, horúčka, stres, dlhá liečba antibiotikami, ale aj väčšia fyzická námaha je schopná ho aktivovať s často veľmi nepríjemnými príznakmi.

Príznaky sa môžu značne líšiť. Najprv postihnutá oblasť kože začne svrbieť, brní, nastúpi pálivá bolesť, potom koža sčervená a objavia sa charakteristické bolestivé pľuzgieriky. Tieto pľuzgieriky časom prasknú a na mieste sa vytvoria vredy. Tento stav sa zvyčajne zahojí bez jazvy za 7-14 dní. Okrem toho sa môžu vyskytnúť aj iné závažnejšie príznaky ako je opuch lymfatických uzlín s bolesťami, vysoká horúčka, zlý celkový stav alebo hoci aj neurologické príznaky.

Pozrime sa, keď sa vírus objaví nie na perách.

Najčastejšie neurologické symptómy, komplikácie spôsobuje herpes zoster, vírus pásového oparu. Vzhľadom k tomu, že vírusy pozdĺž nervov spôsobuje veľmi silné pásové bolesti a aj kožné príznaky sa objavujú v tejto forme, choroba dostala názov podľa tohto, pásový opar. Bolesť začína od chrbta a postupuje po hrudník, pozdĺž medzirebrových nervov, potom po 1-4 dňoch sa objavia vo forme kožných svrbivých vyrážok. Vyrážky zoschnú po dvoch týždňoch, ale neznesiteľná bolesť pozdĺž nervov môže niekoľko týždňov pretrvávať.
Herpes môže napadnúť aj iné nervové cesty, takže sa môže objaviť na krku, na tvári a očiach, v okolí očí.

Na základe pozorovaní sa u takmer 10-15 percent pacientov, ktorí prekonali herpetické vírusové infekcie, vyvinula postherpetická neuralgia. Neuralgická bolesť je veľmi ostrá, pulzujúca a prichádza v záchvatoch. Liečba je veľmi obtiažna, len zriedka úspešná.
Herpes vírusy v určitých prípadoch môžu spôsobiť ešte závažnejšie komplikácie, ako sú napríklad vírusové encefalitídy (zápal mozgu), meningitídy (zápal mozgových blán), alebo myelitída (zápal miechy). Herpesové komplikácie môžu byť aj: zápal pľúc, zápal spojiviek, – infekcia sa môže rozšíriť rovnako aj do rohovky. Bakteriálna infekcia rán – vírusovou infekciou vytvorené rany sa bakteriálne infikujú. Rôzne poruchy fungovania lícneho nervu (faciálna neuralgia).

So závažnými príznakmi treba ihneď vyhľadať lekársku pomoc, nesmie sa otáľať.

Chceli by ste sa uzdraviť v čo najkratšom čase? Mali by ste poobede dôležitý program?

V tom prípade, keď už cítite prvý náznak toho, že sa herpes začína, okamžite začnite liečiť oblasť so Safe Laserom. Spomedzi lekárskych prístrojov Safe Laser je prístroj SL150 najúčinnejší na liečbu herpesu. V začiatočnej alebo v akútnej fáze môže byť počet procedúr aj 3-krát za deň. Po zmiernení príznakov môže byť znížená na 1-2 denne.

Ako pomáha Safe Laser?

Posledných 50 rokoch klinického výskumu, pokusov, pozorovaní a z toho vyplývajúcich skúseností podporili účinnosť mäkkého lasera. Vývoj lekárskeho terapeutického prístroja s mäkkým laserom sa opiera o tieto skúsenosti. S niekoľkoročnými skúsenosťami za sebou preukázal svoju účinnosť pri liečbe príznakov herpesu.

Vďaka včasnému a pravidelnému liečeniu:

 • laser účinne tlmí bolesť (už v priebehu niekoľkých hodín)
 • nevytvoria sa pľuzgiere
 • v prípade, že pľuzgiere sa už vytvorili, ošetrením so Safe Laserom rýchlejšie vyschnú, zahoja sa prakticky za polovičný čas bez jazvy

„Aplikácia Soft-laseru v dermatologickej praxi – Farkas Ildiko, Szabó Gyuláné Fakultná nemocnica Móra Kaposiho – IME IX. ročník 4. číslo máj 2010.“

Odborná správa, ktorá popisuje, že pacient č.41 s herpesom je vyliečený na 85%, 15% zostali mierne príznaky. Herpes simplex sa vyliečil za 4-5 dní miesto 10-14 dní, výrazný pokles bolesti bol zjavný ihneď po ošetrení. Pri Herpes zoster (pásový opar) pľuzgiere zaschli za pár dní a vďaka liečbe s mäkkým laserom sa bolesť výrazne zmiernila.

Ochorenia žíl postihujú viac ako 20% dospelej európskej populácie. Varixy nájdeme u štvrtiny populácie, vredy žíl nôh sa vyskytujú o 1% populácie. Z dôvodu jeho častého výskytu ho môžeme považovať za populačnú chorobu. Moderná liečba ulcus cruris (vredov) má veľký význam nielen pri kvalite pacientovho života ale aj nákladov systému starostlivosti o pacienta.

Zrýchlením technologického rozvoja stretávame vo všetkých oblastiach života novšie a lepšie metódy. Liečba laserom vystúpila zo sveta experimentov, teraz sú zariadenia k dispozícii v každodennej medicíne aj v súvislosti s cenou a výkonom. Vlnové dĺžky mäkkých laserov sú najčastejšie v rozsahu od 630 do 670 nanometrov, ktoré sú vhodné na ošetrovanie lokálnych kožných a slizničných zmien a na akupunktúru [2]. Použiteľnosť mäkkých laserov v dermatológii tvorí základ našej práce.

ÚVOD A CIELE

V súčasnej dobe zažívame rýchly vývoj laserov. Nové a nové zariadenia sú vyvíjané pre širokú škálu terapeutických a kozmetických účelov. Slovo laser pochádza z anglického Light Amplification by Stimulated Emission of Radiation, čo znamená, zosilňovač svetla pomocou indukovanej emisie žiarenia. Laserová medicína sa počas troch desaťročí stávala centrom argumentov a protiargumentov [3].
Jedna z prvých zavedených metód je tzv. terapia mäkkým laserom, ktorá sa vďaka jeho analgetickým, protizápalovým a biostimulačným účinkom používa pri množstvo chorobných stavov. Cieľom tejto štúdie je skúmať vyššie uvedené účinky mäkkého laseru, najmä pri kožných ochoreniach, a v rámci toho so zameraním na vredy žíl nôh.

Chronická žilová nedostatočnosť, teda jej pokročilá, ťažká forma ulcus cruris (vred), vytvorená na dolnej končatine, je populačná choroba. Primárnym dôvodom vzniku ulcusu je zvýšený periférny tlak v žilách, čo vedie k poškodeniu tkaninovej mikrocirkulácie [4]. Stimuláciu hojivých procesov, biostimuláciu môžeme tiež dosiahnúť laserovým lúčom.

ŠTUDIJNÉ MATERIÁLY A METÓDY

Boli spracované záznamy pacientov, ktorí boli v dermatologickej laserovej ambulancii Fakultnej nemocnice Móra Kaposiho (KMOK) na základe lekárskeho doporučenia ošetrení mäkkým laserom v období od 1.apríla 2008 do 31.marca 2009.

V prípadoch kožných ochorení, ulcus cruris, herpes zoster, postherpetickej neuralgie a acne sme použili liečbu mäkkým laserom ako doplnková liečbu. Skúmali sme rozdelenie pacientov podľa diagnóz a počet ošetrení a nežiaducich účinkov počas liečby.

Použité typy laserov:

V dermatologickej laserovej ambulancii KMOK sa používajú dva druhy mäkkých laserov.

Helium-neónový laser (HeNe):

Prvý laser bol plynový helium-neónový laser, s ktorým bol vyrobený kontinuálny laserový lúč. Neon je jeho aktívny laserový materiál. Vzhľadom už k jeho súčasnej zvýšenej prevádzkovej bezpečnosti je jednou z najčastejšie používaných typov lasera [5]. Vlnová dĺžka 632 nm, výkon 40 mW, s červeným svetlom. Účinkuje v prvom rade na povrchu pokožky, preto ho používame pri dermatologickách chorobách. [6].

Neodynium-YAG laser (NdYAG):

V tomto tuhom laseri je aktívnou látkou ytrium-aluminium-granátový kryštál kontaminovaný neodíniumom [5], s vlnovou dĺžkou 532 nm, výkonom 60 mW, so zeleným svetlom. Pôsobí v hlbších vrstvách tkanív, preto ho používame pri reumatických ochoreniach [7].

Dermatologické choroby

V prípade ulcus cruris (vredu):

Po dôkladnom prečistení rany sme ošetrili mäkkým laserom, v závislosti od veľkosti vredu vertikálnym alebo bodovým snímaním. V prípade hlbších, vrstvených vredov trikrát týždenne, v prípade menších vredov sme ošetrovali pacientov dvakrát týždenne Hélium-Neonovým laserom. Celkom sme ošetrili 46 pacientov s vredom.

U pacientov s Herpes zoster:

Keďže sa objavuje na veľkom priestore, použili sme vyššie dávky. Naším cieľom bolo dosiahnuť rýchlejšie hojenie a prevencia alebo zníženie postherpetickej neuralgie. Podľa chorého segmentu, dermatómu sme vykonali koreňové aj povrchové ošetrenie päťkrát týždenne Helium-Neónovým laserom.

Postherpetická neuralgia:

Je to vážna komplikácia infekcie Herpes zoster. Od začiatku infekcie je prítomná neznesiteľná bolesť, ktorá neutícha, a zostáva ešte dlho po vymiznutí kožných prejavov. Ošetrovali sme Neodym-YAG laserom trikrát týždenne. Celkovo sme ošetrili 41 pacientov s herpesom.

V prípade akné:

Denne sme používali Helium-Neónový laser, výlučne až po mechanickom vyčistení pleti, bezkontaktne. Na celkovú oblasť tváre sme použili skener, na malé zmeny bodovú metódu. Osobitnú pozornosť si vyžaduje použitie ochranných okuliarov, aby sa zabránilo prípadnému poškodeniu očí. Celkovo u 11 pacientov postihnutých akné sme ho použili ako doplnkovú terapiu.

Choroby pohypového ústrojenstva

Používali sme Neodynium-YAG laser trikrát týždenne, najmä pri degeneratívnych zmenách a pri reumatizme mäkkých tkanív vo forme snímania alebo bodovej liečby. Celkovo sme ošetrili 131 pacientov s ochorením pohybového aparátu a to pravidelne.
VÝSLEDKY

V skúmanom období bol pomer všetkých reumatologických a dermatologických pacientov, ktorí dostávali laserové ošetrenie (N = 235) takmer rovnaký, 45% resp. 55% (Obrázok 1).

Pri rozdelení 104 dermatologických diagnóz pacientov je vidieť, že 45% laserom ošetrených pacientov mali vredy, 40% herpes, zhruba pol na pol. 10% je podiel pacientov s akné, a iné 5%. (obrázok 2).

Ulcus cruris (vred):

V 46 prípadoch pacientov s vredom takmer tri štvrtiny (70%) v posudzovanom období ukázalo veľmi výrazné zlepšenie, resp. uzdravenie. V 30% prípadov stav vredu stagnoval. Pacient s vredom dostával v priemere 29 laserových ošetrení (obrázok 3).

Herpes:

V prípade laserom ošetrených pacientov (N = 41) 85% sa uzdravilo v sledovanom období, v niektorých prípadoch (15%) zostali zvyšky príznakov.

 • V prípade Herpes simplex sa doba zotavenia skrátila z 10-14 dní na 5 dní. Pacienti hlásili výrazné zníženie bolestí.
 • V prípade Herpes zoster pľuzgieriky behom niekoľkých dní zoschli, zmiernili sa aj zápalové, bolestivé príznaky.
 • V prípade postherpetickej neuralgie: Po 2-3 ošetreniach sme zistili podstatné zníženie bolestí. Po 20 ošetreniach sme dosiahli úplnú elimináciu príznakov. Pacient dostal v priemere 13 ošetrení (obrázok 4).
 • Akné:

  U našich pacientov s akné, aj keď je počet prípadov nízky (N = 11), sme zistili podobné výsledky. Zapálené pľuzgiere sa vyliečili bez jazvy a bola pozorovaná absorbcia a regresia hlbokých, hustých zhlukov bez vstrebania vlhkosti a nepríjemného preniknutia (82%). V 2 prípadoch zostali zvyškové symptómy (18%). Jeden pacient dostal v priemere 17 laserových ošetrení (obrázok 5). V sledovanom období počas laserovej liečby sme nepozorovali žiadne nežiaduce účinky.

  Diskusia

  Ulcus cruris (vred) je ťažko liečiteľný stav, podstatne zhoršuje kvalitu života pacientov a jeho liečenie predstavuje tak pre pacienta ako aj pre zdravotníctvo podstatné náklady. Moderné liečenie by malo obsahovať tieto prvky:

  • lokálne liečenie vredov na nohách, liečenie rán, odstraňovanie nekrotických zvyškov rán, ochranu okolia rán, podporu granulácie a reepitalizácie.
  • Prevenciu infekcií. V prípade klinických príznakov bakteriálnej infekcie (zápal, celulitída, horúčka, bolesť) je potrebná kultivácia baktérií a cielená systémová liečba antibiotikami. Rana je stála možnosť nových infekcií, preto má zásadný význam v modernej liečbe rán tzv. vlhké ošetrenie rán, ktoré vyžaduje previazanie len raz týždenne, v dôsledku kontaktu s vonkajším okolím však predstavuje neustále nebezpečenstvo infekcie.
  • Tlmenie bolestí (analgézia). Tlmenie bolestí je základnou potrebou ošetrovania rán. Bolesť môžu zapríčiniť arteriálne obehové poruchy, zápaly, osteoporóza, neuropatia, ortopedické vady.
  • Zlepšenie žilového a lymfatického obehu: pri liečení v mieste chronickej žilovej nedostatočnosti krvného obehu vzniknutého ulcus cruris je nevyhnutná kompresná terapia elastickým obväzom.
  • Chirurgická liečba: v prípade aktívneho vredu je potrebná indikácia špecialistu na vyhubenie kŕčových konárov podkolenia v. saphena magna. Chirurgický zákrok sa smie vykonať len po preskúmaní hlbokých žíl a možno použiť v prípade, že fungujú normálne [8].
   Protizápalový účinok terapie mäkkým laserom je účinný pri prevencii infekcii samostatne, alebo v závažných prípadoch popri antibiotikách ako doplňujúca terapia. Jeho analgetický účinok výrazne zvyšuje kvalitu pacientovho života a znížuje množstvo inak nevyhnutne podávaných analgetík, čím zabraňuje vznik ich vedľajších účinkov. Vďaka biostimulačného účinku pomáha uzdraveniu rán na nohách, podporuje granuláciu a reepitalizáciu.

  Ďalšie skúsenosti:

  • použitie lasera je možné v kombinácii s inými terapeutickými postupmi
  • nemá žiadne vedľajšie účinky
  • možné používať v prípade protéz vyrobených z akéhokoľvek materiálu, aj pri implantovanom kardiostimulátore
  • v porovnaní s ostatnými laserami soft-laser pracuje s veľmi malým množstvom energie, takže pri liečených tkanivách sa nevytvárajú viditeľné nežiadúce zmeny
  • liečenie sa môže vykonávať bezkontaktne, tým je atraumatické a aseptické
  • môžeme sa vyhnúť nežiadúcim účinkom
  • skráti sa doba liečenia chorôb
  • zlepšuje sa bunkový metabolizmus
  • nastane tvorba nových ciev
  • zlepšuje sa okysličenie a mikrocirkulácia

  Aj keď terapia mäkkým laserom nie je podľa medicíny založenej na dôkazoch dostatočne zdôvodnená terapia na liečbu kožných ochorení, vo veľkej väčšine našich liečených pacientov sme zistili výrazne zlepšenie stavov. Aj v nepoddajnom prípade, dlhé roky stagnujúcich vredoch nastalo zlepšenie, s pravidelnou liečbou reepitalizácia.

  V súhrne možno povedať, že zavedením laserových ošetrovaní sa terapeutická škála stala farebnejšou a efektívnejšou tak v dermatológii, ako aj v reumatológii.

  Referenčné odkazy:

  [1] Dr. Sándor Tamás: A krónikus vénás elégtelenség és a vénás thromboembóliák epidemiológiája, Hippocrates II. évf. 1. szám 73. oldal.
  [2] Gáspár Lajos: Lasersebészet, Springer kiadó, 1998
  [3] Gáspár-Kásler: Laserek az orvosi gyakorlatban, Springer Kiadó, 1996
  [4] Dr. Meskó Éva: A chronicus vénás insufficientia klinikai és gyakorlati jelentősége, Hippocrates II. évf. 2. szám 76. oldal.
  [5] Dr. Tóth Tihamér: A lézerek klinikai alkalmazása, Medicina kiadó, 1990
  [6] Klebanov GI: A comparative study of the effects of laser and light-emitting diode irradiation on the wound healing and functional activity of wound exudate leucocytes, Biofizika, 2005 Nov-Dec; 50(6): 1137-44.
  [7] Venancio Rde A: Low intensity laser therapy in the treatment of temporomandibular disorders, J Oral Rehabil, 2005 Nov;32(11): 800-7
  [8] Dr. Daróczy Judit: A krónikus vénás elégtelenség – ulcus cruris betegség korszerű szemlélete, Háziorvos Továbbképző Szemle 2: 58-62 (1997)

  BUĎTE SVOJIM LIEČITEĽOM I LIEČITEĽOM SVOJICH RODINNÝCH PRISLUŠNIKOV!

  Safe Laser v pooperačnej rehabilitácii

  ušné choroby

  Mali ste v poslednej dobe operáciu alebo stojíte pred ňou? Chceli by ste sa čím skôr uzdraviť? Nie je čas na rekonvalescenciu, lebo musíte pracovať?

  Nech sa jedná o akýkoľvek chirurgický zákrok, v dnešnej dobe je trendom pacienta čo najskôr poslať domov, nech sa doma ďalej zotavuje, pretože v domácom prostredí má lepšie šance na zotavenie.

  V domácom prostredí môžete seba i rodiných príslušníkov efektívne liečiť, môžete pomôcť skrátiť čas zotavenia sa po operácii, urýchliť hojenie operačných rán. Ponúkame vám najlepšie riešenie pomocou lekárskych prístrojov Safe Laser.

  Vďaka mäkkému laseru sa to oveľa ľahšie dá vyriešiť, než si myslíme! V domácom prostredí, pohodlne, bez objednávania si termínov môžeme kedykoľvek vykonávať liečbu!

  Niekoľko minútovou dennou liečbou môže byť doba rekonvalescencie dokonca úplne bez príznakov! Postup liečby je jednoduchý, bezbolestný, práve preto v prípade potreby ho môžu používať všetci členovia rodiny, od najmenších po najstarších! A dokonca liečiť aj malých domácich miláčikov!

  Ako mi pomôže laser?

  Lekársky prístroj Safe Laser je špeciálny mäkký terapeutický prístroj. Vďaka vplyvu mäkkého lasera na ľudské telo je schopný znížiť zápal, poskytnúť úľavu od bolesti, ošetrením nosovej sliznice zvyšovať samoliečiacu schopnosť organizmu (biostimulácia). Pravidelnou aplikáciou zabraňuje tvorbe nežiadúcich pooperačných komplikácií.

  A ďalej:

  • napomáha rýchlemu a efektívnemu hojeniu postihnutej oblasti
  • pomáha pri liečbe zápalu kože
  • napomáha regenerácii kožných buniek
  • napomáha obnoveniu pružnosti pokožky

  Pri pravidelnom používaní Safe Lasera nielen jazvy po operáciách, ale aj jazvy po zraneniach blednú, úplne sa zmenšia alebo zmiznú.

  Ktorý typ lasera je najvhodnejší na ošetrenie jaziev a rýchle zotavenie, na zvýšenie obranyschopnosti?

  Spomedzi lekárskych prístrojov Safe Laser je SL 150 a SL 500 Infra odporúčaným typom na vykonávanie čo najúčinnejšej liečby.

  BUĎTE SVOJíM LIEČITEĽOM I LIEČITEĽOM SVOJICH RODINNÝCH PRISLUŠNIKOV!

  Safe Laser v liečbe nádchy, prechladnutia a chrípky

  Aj Vás nájdu sezonálne prechladnutia? Cítili ste už, že Vaše končatiny sú ako z olova? Najradšej by ste vtedy zostali v posteli? Poznáte to, aké to je, keď muž má nádchu?

  Určite ste už mnohokrát vo svojom živote zažili, koľko nepríjemností môže spôsobiť jednoduchá nádcha pri plnení každodenných úloh. Prechladnutie, nádcha aj v tom najhoršom prípade prejde za niekoľko dní až jeden týždeň aj bez vážnejšej liečby. Každý má svoj vlastný recept ako čo možno s najmenšou námahou a najpohodlnejšie prežiť tieto ťažké dni.

  Mnohokrát sme už počuli, že vo všeobecnosti tieto ťažkosti horných dýchacích ciest vo väčšine prípadov spôsobuje vírus. Vírus priľne k sliznici a vybúri sa v plnej sile v najbližších niekoľkých dňoch. Tento proces spôsobuje všeobecné príznaky následkom čoho sa v našom bezprostrednom okolí hromadia hory nafúkaných papierových vreckoviek.

  Chceli by ste ďalej znížiť počet týchto dní? Nemáte čas byť chorý? Ako môžete urýchliť proces uzdravenia?

  Ako môžem seba doma efektívne liečiť?

  Veľmi jednoducho! Hneď pri prvých príznakoch nádchy liečte niekoľkokrát denne nosovú sliznicu a ucho. Choroba bude mať oveľa miernejší priebeh a prakticky to prežijete v chladnom období za 2-3 dni bez zvláštnejších ťažkostí.

  Čo je dobré vedieť!

  Pravidelné používanie prístroja Safe Laser neposkytuje úplnú ochranu proti infekciam!Príznaky choroby sú miernejšie a priebeh rýchlejší, takže nemusíte byť dlho preč zo školy alebo z práce! Ak sa Váš stav v priebehu niekoľkých dní nezlepší, pred nástupom ďalších komplikácií sa poraďte s lekárom!

  BUĎTE SVOJíM LIEČITEĽOM I LIEČITEĽOM SVOJICH RODINNÝCH PRISLUŠNIKOV!

  Liečba so Safe Laserom vo veterinárstve

  Ak si na tejto stránke, potom iste máš nejakého „miláčika“. Vieš, aké to je, keď je chorý a len sa zúfalo pozeráš. Chcela by si mu pomôcť, aby sa čo najrýchlejšie uzdravil? Eliminovať príznaky choroby?

  Dr. Ásványi Tamás, veterinárny lekár v meste Tapolca – Názor na využitie lekárskeho prístroja Safe Laser vo veterinárnej medicíne:

  Postupom času, a to nielen u ľudí, ale aj u zvierat, môže dôjsť k problémom obehového systému, čo znamená, že je nedostatočný tok krvy, lymfy. Ako dlhodobý dôsledok tohto je, že sa spomalí mikro-cirkulácia, alebo sa dokonca poškodí. To môžeme cítiť na fyzickej úrovni – tak ako u ľudí aj u zvierat spôsobí zníženie výkonu, malátnosť, únavu alebo dokonca i bolesť. Ak sme schopní v medzibunkovom priestore zabezpečiť náležitý metabolizmus a zásobenie kyslíkom, tak môžeme okamžite vnímať kvalitatívnu zmenu vo fungovaní nášho tela. Dokázať to je veľmi jednoduché: ožiarme skúmaného pacienta prostredníctvom nosovej dutiny – lebo tu vplýva laserové svetlo najbližšie na kapilárny krvný obeh – ktorý môže byť človek, ale hoci aj domáci „miláčik“.

  Skúsenosti z veterinárnej praxe:

  Liečba pomaly sa hojacich rán u zvierat je dokonca ťažšia, ešte väčšia úloha než ľudí. Vieme, že zvieratá žijú v oveľa infikovanejšom prostredí a je u nich ťažké ustrážiť, aby si povrch zranenia olizovaním, škrabaním alebo šúchaním znovu neinfikovali. Zvlášť dôležitú úlohu dostanú lasery, pretože môžu skrátiť čas hojenia až o polovicu. Jednoznačne tu odporučujem používať 150mW, Safe Laser SL150, ktorý je veľmi účinný v ošetrovaní kože, v starostlivosti o povrchové rany.

  Ďalšou veľkou úlohou vo veterinárnej medicíne je znižovanie bolestí, pričom liečenie liekmi môže byť nahradené liečením bez vedľajších účinkov pomocou prístrojov Safe Laser. Majitelia domácich zvierat v podstate vidia, ako rýchlo sa ich miláčikovia liečia používaním zariadenia Safe Laser. Potom si kladú otázky, akým spôsobom by mohli používať lasery vo svojom vlastnom prostredí. Prístroj môžu používať nielen deti, dospelí, starí rodičia, ale aj najvernejší priatelia rodiny, domáce zvieratá – aj keď pravda len s pomocou, pretože ani do jedinej labky zvieraťa nemôžeme dať laser. Ale faktom je, že bezpečné lasery sa stali nepostrádateľnou súčasťou každodenného života rodiny.

  Liečenie kožných problémov so Safe Laser-om:

  Počas leta je veľa chorôb spojených so svrbením kože, so škrabaním sa (napr. alergické, blší ekzém). Predstavme si, keď kože psa, mačky tak bolí, svrbí, že sám sa doškrabe, dohryzie až ku krvi. Ako by nechal natrieť akýkoľvek krém, roztok? No väčšinou vôbec nie! A tu je veľká úloha lasera, pretože vo veľmi krátkom čase (vlastná skúsenosť 24 hodín) začne proces hojenia do tej miery, že zviera už nehryzie, nelíže, neškriabe konkrétnu oblasť a môžu byť použité iné lekárske ošetrovacie protokoly doplnené ošetrovaním lasera.

  Po operáciách, ostrihané, oholené plochy a operačná rana, môžu veľmi svrbieť a bohužiaľ, naše domáce zvieratá to s veľkou obľubou olizujú, ohrýzajú. Tak sa stáva, že vylížu, rozhryzú aj operačnú ranu. Aby sa tomu zabránilo, u nás sa všetky operačné rany na konci operácie ošetria laserom. Zistili sme, že zvieratá menej alebo vôbec nelížu ranu a aj doba hojenia poklesla o 1/3, približne na 5-6. deň sa môžu vyberať švy.

  Dr. Ásványi Tamás veterinárny lekár – Veterinárne centrum Tapolca

  BUĎTE SVOJIM LIEČITEĽOM I LIEĆITEĽOM RODINNÝCH PRISLUŠNIKOV!

  Ako pomáha Safe Laser v prípade odrenín a športových zranení?

  Ani Vám nie sú neznáme zranenia z drobných nehôd?

  Ako vieme, nielen ľudia, ktorí pravidelne cvičia a športovci sú vystavení modrinám, poraneniam a natiahnutiam svalov. Každý môže byť „obeťou“ poranení vzniknutých z chvíľkovej nepozornosti.

  V závislosti od typu zranenia navštívime lekára alebo liečime to sami rôznymi domácimi praktikami. Je dôležité vedieť, že závažnosť zranenia z dôvodu nehody pri nevhodnej liečbe môže mať za následok zhoršenie stavu.

  Závažnosť zranenia tela v značnej miere závisí od vonkajšieho vplyvu. Vplyvom mechanického pôsobenia na mäkké tkanivá (napr. koža, spojivové tkanivo, svaly, cievy, šľachy, väzy, atď.) sa poškodzuje ich štruktúra.

  Z dôvodu poškodenia tkaniva môže dochádzať k ťažšiemu hýbaniu postihnutých oblastí (napr. končatín, kĺbov).

  Keď sa svaly následkom nadmernej námahy trvale kŕčovito stiahnú a je to viac bolestivé než len svalová horúčka, tak v tomto mieste vzniklo natiahnutie. Za krátky čas, z dôvodu neustáleho kŕča, vznikne svalová stuhnutosť a zápal.

  Ani Vy nechcete tieto bolestivé zranenia dlhú dobu znášať?

  Ak Vaše sťažnosti nie sú dôvodom návštevy lekára, alebo máte rutinu v oblasti zranení, alebo ste už navštívili lekára a chceli by ste urýchliť účinok predpísanej liečby, potom Vám ponúkame to najlepšie riešenie pomocou lekárskych prístrojov Safe Laser.

  Už niekoľko minútovým denným liečením zmierni príznaky, môže prispieť k skorému uzdraveniu. Postup liečby je jednoduchý, bezbolestný, a teda použiteľný pre všetkých členov rodiny, od najmenšieho po najstaršieho.

  Ako pomáha laser?

  Smelo odporúčame používanie lekárskych prístrojov Safe Laser na liečenie rôznych zranení, lebo sú veľmi účinné pri zmierňovaní bolestí, na znižovanie zápalov, na redukciu opuchov (rýchla absorpcia modrín) a rýchle hojenie rán.

  Domáca liečba mäkkým laserom účinne podporuje aj predpísanú liečbu lekárom.

  Ktorý laser si mám vybrať?

  Na liečbu zranení, spomedzi lekárskych prístrojov Safe Laser, sú vhodné SL 150 a SL 500 Infra.

  BUĎTE SVOJIM LIEČITEĽOM I LIEČITEĽOM SVOJICH RODINNÝCH PRISLUŠNÍKOV!

  Liečba bolestí kolien so Safe Laserom

  Aj Vy trpíte opakujúcimi sa alebo pretrvávajúcimi bolesťami kĺbov? Obťažuje Vás, že sa nemôžete pohybovať, ako predtým? Robí Vám problém chôdza po schodoch? Kvôli neustálym bolestiam ste netrpezlivý a podráždený? Nemôžete žiť bez liekov proti bolestiam? Chceli by ste dosiahnuť lepšie výkony počas športovania, ale zabraňuje Vám v tom bolesť?

  Bolesť kolien je najčastejšou bolesťou pohybového aparátu na celom svete, zvyčajne sa vyskytuje v starobe, ale často je aj medzi mladými ľuďmi a športovcami. Príčinou môže byť opotrebenie (artróza), zápal (artritída), zranenie, alebo ich kombinácie. Opotrebenie chrupavky postihuje hlavne starších ľudí, zatiaľ čo u mladých ľudí sú typické najmä v dôsledku zranení z preťaženia, alebo zápalu klbového puzdra (burzitída). Strpčuje každodenný život pacienta. Nie je schopný pracovať, sústrediť sa, relaxovať, vypnúť. Je podráždený voči okoliu. Okrem toho je veľkým problémom obmedzená pohyblivosť.

  Síce je možné zmierňovať bolesti a príznaky, ale v skutočnosti treba liečiť príčinu. V prípade zápalu alebo zranenia je to jednoduchšie, pri opotrebení je veľmi ťažké dosiahnuť úplné odstránenie bolesti. Popri bolesti sa môže objaviť aj strnulosť kĺbov, predovšetkým v ranných hodinách, alebo po odpočinku, alebo opuch, hlavne po záťaži.

  Odkladanie riešenia problému a ťahanie času ani pri tomto procese nevedie k ničomu dobrému. Rovnako ako pri opotrebení bedrových kĺbov aj tu je najdôležitejšou úlohou prevencia, včasné objavenie a diagnostikovanie procesov. Bolesť sa stáva neznesiteľnou, keď je vrstva chrupavky natoľko stenšená, že sa počas pohybu takmer trie kosť o kosť. V tomto prípade je jediným riešením chirurgický zákrok.

  Prečo je zložitým problémom akákoľvek bolesť kĺbov?

  Človek sa snaží odbremeniť bolestivý kĺb. To prináša zmenu držania tela, čo nie je obvyklé u kostrového svalstva a ďalších kĺbov. Postupne kvôli zmenenej situácii pribudnú ďalšie problémy v oblasti svalov a ostatných kĺbov a už vzniká „bludný kruh“. V prípade pretrvávajúcej bolesti treba vyhľadať odborníka.

  Čo sa stane, ak včas vyhľadáte lekára?

  Pomôžete sami sebe. Včasným odhalením si ušetríte veľa zbytočných bolestí.

  Čo môže urobiť pre Vás lekársky prístroj Safe Laser 500 Infra?

  Pomáha! Problém diagnostikovaný lekárom Vám môže pomôcť zvládnuť. Lekársky prístroj s mäkkým laserov Safe Laser 500 Infra je účinný v oblasti zmierňovania bolestí, znižovania zápalu a pomáha existujúcim vrstvám chrupavky regenerovať sa! Liečivé lasery sú schopné podporovať vhodné zabudovanie účinných látok. Skúsenosti z takmer 50 rokov tiež ukazujú, že účinne podporuje aj inú, lekárom predpísanú liečbu, môže zvýšiť jej účinnosť, takže sa doba zotavenia môže skracovať.

  BUĎTE SVOJIM LIEČITEĽOM I LIEČITEĽOM SVOJICH RODINNÝCH PRISLUŠNIKOV!

  Liečba so Safe Laserom vo veterinárstve

  Ak si na tejto stránke, potom iste máš nejakého „miláčika“! Vieš, aké to je, keď je chorý a len sa zúfalo pozeráš! Chcela by si mu pomôcť, aby sa čo najrýchlejšie uzdravil? Eliminovať príznaky choroby?

  Dr. Ásványi Tamás, veterinárny lekár v meste Tapolca – Názor na využitie lekárskeho prístroja Safe Laser vo veterinárnej medicíne:

  Postupom času, a to nielen u ľudí, ale aj u zvierat, môže dôjsť k problémom obehového systému, čo znamená, že je nedostatočný tok krvy, lymfy. Ako dlhodobý dôsledok tohto je, že sa spomalí mikro-cirkulácia, alebo sa dokonca poškodí. To môžeme cítiť na fyzickej úrovni – tak ako u ľudí aj u zvierat spôsobí zníženie výkonu, malátnosť, únavu alebo dokonca i bolesť. Ak sme schopní v medzibunkovom priestore zabezpečiť náležitý metabolizmus a zásobenie kyslíkom, tak môžeme okamžite vnímať kvalitatívnu zmenu vo fungovaní nášho tela. Dokázať to je veľmi jednoduché: ožiarme skúmaného pacienta prostredníctvom nosovej dutiny – lebo tu vplýva laserové svetlo najbližšie na kapilárny krvný obeh – ktorý môže byť človek, ale hoci aj domáci „miláčik“.

  Skúsenosti z veterinárnej praxe:

  Liečba pomaly sa hojacich rán u zvierat je dokonca ťažšia, ešte väčšia úloha než ľudí. Vieme, že zvieratá žijú v oveľa infikovanejšom prostredí a je u nich ťažké ustrážiť, aby si povrch zranenia olizovaním, škrabaním alebo šúchaním znovu neinfikovali. Zvlášť dôležitú úlohu dostanú lasery, pretože môžu skrátiť čas hojenia až o polovicu. Jednoznačne tu odporučujem používať 150mW, Safe Laser SL150, ktorý je veľmi účinný v ošetrovaní kože, v starostlivosti o povrchové rany.

  Ďalšou veľkou úlohou vo veterinárnej medicíne je znižovanie bolestí, pričom liečenie liekmi môže byť nahradené liečením bez vedľajších účinkov pomocou prístrojov Safe Laser. Majitelia domácich zvierat v podstate vidia, ako rýchlo sa ich miláčikovia liečia používaním zariadenia Safe Laser. Potom si kladú otázky, akým spôsobom by mohli používať lasery vo svojom vlastnom prostredí. Prístroj môžu používať nielen deti, dospelí, starí rodičia, ale aj najvernejší priatelia rodiny, domáce zvieratá – aj keď pravda len s pomocou, pretože ani do jedinej labky zvieraťa nemôžeme dať laser. Ale faktom je, že bezpečné lasery sa stali nepostrádateľnou súčasťou každodenného života rodiny.

  Liečenie kožných problémov so Safe Laser-om:

  Počas leta je veľa chorôb spojených so svrbením kože, so škrabaním sa (napr. alergické, blší ekzém). Predstavme si, keď kože psa, mačky tak bolí, svrbí, že sám sa doškrabe, dohryzie až ku krvi. Ako by nechal natrieť akýkoľvek krém, roztok? No väčšinou vôbec nie! A tu je veľká úloha lasera, pretože vo veľmi krátkom čase (vlastná skúsenosť 24 hodín) začne proces hojenia do tej miery, že zviera už nehryzie, nelíže, neškriabe konkrétnu oblasť a môžu byť použité iné lekárske ošetrovacie protokoly doplnené ošetrovaním lasera.

  Po operáciách, ostrihané, oholené plochy a operačná rana, môžu veľmi svrbieť a bohužiaľ, naše domáce zvieratá to s veľkou obľubou olizujú, ohrýzajú. Tak sa stáva, že vylížu, rozhryzú aj operačnú ranu. Aby sa tomu zabránilo, u nás sa všetky operačné rany na konci operácie ošetria laserom. Zistili sme, že zvieratá menej alebo vôbec nelížu ranu a aj doba hojenia poklesla o 1/3, približne na 5-6. deň sa môžu vyberať švy.

  Dr. Ásványi Tamás veterinárny lekár – Veterinárne centrum Tapolca
  BUĎTE SVOJIM LIEČITEĽOM I LIEĆITEĽOM RODINNÝCH PRISLUŠNIKOV!

  Skúsenosti
  „Náš psík sa vždy dostane do ťažkostí, pretože behá za dievčatami a zbijú ho väčší samci. Teraz mu jeho pravú prednú nohu tak uhryzli, že sa nemohol naň postaviť, bolelo ho to veľmi, pri uhryznutí to mal opuchnuté! Mohlo to byť naozaj veľmi bolestivé, lebo ani nejedol, len so zatiahnutým chvostom poskakoval na troch nohách. Ošetrila som celého psa Betadin-om, umyla som ranu a ošetrila laserom na troch miestach (rany na nohách, ramená a lakte). Nechcela som tomu veriť, keď som ho zložila z kolien, postavil sa na nohy, začal chodiť, hodil chvostom a požiadal o jedlo! Bola som šokovaná, že ošetrenie trvajúce 3x 4 minúty mu prinieslo takú úľavu od bolesti! A hneď! Je to naozaj neuveriteľné! U psa nikto nemôže povedať, že je to placebo efekt „(snímok je pôvodný a bol zhotovený počas ošetrenia so Safe Laserom) M. Adrienn – majiteľka Zdravotného Centra

  Liečenie bolesti lakťa so Safe Laserom

  Nemôžete sa sústrediť a pracovať v pokoji, pretože Vás bolí lakeť? Chcete venovať viac času Vášmu obľúbenému športu, ale zabraňuje tomu bolesť?

  V pozadí bolesti lakťa môže byť viacero problémov. Spúšťacím faktorom môže byť jednoduché preťaženie alebo následok intenzívnejšieho, trvalého zaťaženia, ale aj zložitejšie, ako je zápal (okostice, kĺbov) a rovnako aj poškodenie chrupavky. Samozrejme zo zoznamu nesmú chýbať ani podvrtnutia, vykĺbenia a zlomeniny vzniknuté dôsledkom rôznych traum lakťového kĺbu. Stupeň bolesti je rôznorodý, v rozsahu od miernej bolesti k veľmi silnej. Bolesť je sprevádzaná nepríjemnými pocitmi ako napríklad necitlivosť alebo v závažných prípadoch slabosť predlaktia.

  Čo robiť, keď už problém nastal? Kedy by ste sa mali poradiť s lekárom? Ako dlho bude trvať nútený odpočinok?

  Poruchy v pozadí bolestí musí vždy objasniť odborník.

  Medzi najčastejšie problémy patria:

  Golfový lakeť

  Golfový lakeť je bolesť okolia lakte, ktorá vzniká preťažením svalov ohybu zápästia smerom k dlani. Vyvolávajú ju väčšinou dlhotrvajúce, monotónne vrhacie pohyby. Symptómami sú zvyčajne bolesti v oblasti lakťa s rôznym stupňom intenzity a slabosť predlaktia.

  Možnosti liečby:

  Bolestivú plochu chladiť ľadom (so zvýšenou opatrnosťou), brať lieky proti bolesti, používať protizápalové krémy, v závažných prípadoch podávať anestetiká na postihnuté šľachy a steroidné injekcie a ožarovať bolestivé oblasti, všetky tieto môžu podporiť hojenie. Zriedka, ale v prípade zlyhania konzervatívneho riešenia je aj operácia možná. Koľko času treba počkať? V závislosti od toho, či budete potrebovať operáciu, doba zotavenia je 3-6 mesiacov.

  Tenisový lakeť:

  Tenisový lakeť je bolesť okolia lakte s rôznorodými príznakmi, ktorá vzniká zo zápalu kostného výstupku na vonkajšej spodnej časti ramena (epicondylus). Je to choroba lakťového kĺbu a kĺbu zápästia sprevádzaná silnou bolesťou pri pohybe. Tenisový lakeť je oveľa bežnejší než golfový lakeť, postihuje asi 2-3 percentá ľudí počas života. U mužov sa vyskytuje častejšie ako u žien. Ak má pacient tenisový lakeť, pri napínaní lakťa, ruky a prstov dozadu pociťuje veľmi silnú bolesť. V tomto prípade je ťažké uchopiť predmety, podať ruku, ešte aj otvoriť fľašu. Náhla alebo postupne začínajúca ostrá bolesť na vonkajšej strane lakťa, ktorá vyžaruje do napínacích svalov, pri zaťažení sa zintenzívni. Bolesť sa môže objaviť aj stave pokoja, pri zhoršenom stave.

  Možnosti liečby

  Existujú rôzne obvyklé spôsoby liečby, ako napríklad nechať kĺb odpočívať, nosiť špeciálne spevňujúce bandáže, lokálna liečba (chladenie, protizápalové masti, fyzioterapia), rehabilitácia, posilňovacie cvičenia. Môžu byť podávané steroidné injekcie v zodpovedajúcich dávkach. Operácia je v tomto prípade tiež oprávnená, ak konzervatívna liečba je neúčinná. V tomto prípade je výpadok cca :. 3-6 mesiacov.

  Pre ochranu kĺbov je dôležitá prevencia, čo znamená strečing, posilňovanie, osvojenie si správnych športových techník. Pomôže aj vyhýbanie sa vážnym preťaženiam, ale pri určitých pracovných postupoch je ťažké sa tomu vyhnúť.

  Ako pomáha lekársky prístroj Safe Laser pri bolestiach lakťa?

  V posledných 50 rokoch nespočetné množstvo klinických výskumov, pokusov, pozorovaní a skúseností potvrdili blahodarné účinky mäkkého lasera. Vývoj lekárskeho prístroja Safe Laser s mäkkým terapeutickým laserom spočíva na základe týchto skúseností. Na základe niekoľkoročných skúseností preukázal svoju účinnosť pri zmierňovaní bolesti kĺbov a znížovaní zápalov. Spomedzi lekárskych prístrojov Safe Laser sa SL 500 Infra odporúča ako najúčinnejší na liečbu.

  Terapia mäkkým laserom napomáha zmierňovaniu príznakov problému a účinnosti lekárom predpísanej terapie! V mnohých prípadoch môžu byť operácia odložená.

  V prípade problémov pohybového ústrojenstva bola pozorovaná regenerácia kĺbov, svalov a väzív v dôsledku dlhodobého, pravidelného ošetrovania laserom, čo prinieslo zmiernenie sťažností, často aj ich zánik.

  Ako liečiť bolesti lakťa s prístrojom Safe Laser500 Infra?

  • Pri akútnej bolesi lakťa 1-2 krát denne, s dobou liečenia 3-3 minúty, v dvoch bodoch (vonkajšie a vnútorné strany lakťového kĺbu).
  • Pri chronickej bolesti lakťa každý druhý deň po dobu 4-5 minút.

  Chronickú bolesť spôsobenú tenisovým lakťom alebo golfovým lakťom sa odporúča každý druhý deň ošetriť po dobu 10 minút.

  BUĎTE SVOJíM LIEČITEĽOM I LIEČITEĽOM SVOJICH RODINNÝCH PRISLUŠNIKOV!

  So Safe Laserom proti spáleniu

  „A konečne je tu leto…“ Po zimných mesiacoch sa každý ponáhľa von, vychutnáva si letné slnko, opaľuje sa, možno si trochu aj pospí a hneď sa aj spáli od slnka. Spomienky na predchádzajúce leto časom poblednú, takže každý rok opakujeme rovnaké chyby, nechránime sa dostatočne pred spálením. Ak problém nastal, aspoň je tu rýchle a bezpečné riešenie.

  Ako mi pomôže laser po spálení?

  Je schopný redukovať zápaly, znižuje bolesť a zvyšujú samoliečiacu schopnosť organizmu (biostimulácia).

  A popri tom:

  • Napomáha rýchlemu a efektívnemu hojeniu postihnutej oblasti.
  • Pomáha pri liečbe zápalov kože.
  • Napomáha regenerácii kožných buniek.
  • Pomáha obnoviť pružnosť pokožky.
  • Znížuje alebo odstraňuje bolesti hlavy spôsobené úpalom.

  Ako to aj Vy dobre viete, opaľovanie, pobyt na slnku je veľmi zdravé. Slnko prospieva nielen našej duši, ale aj nášmu telu. V našej koži sa zvyšuje produkcia vitamínu D, čo je obzvlášť dôležité pre pevnosť kostí a silný imunitný systém.

  Samozrejme všetci poznáme nepríjemné pocity spôsobené spálením. Pokožka sčervená, je horúca a bolestivá a vo vážnejších prípadoch sa objavia pľuzgiere. Často sa objavuje aj úpal sprevádzaný bolesťou hlavy, nevoľnosťou.

  Poznáme rôzne stupne „spálenia“. Pri prvom stupni sa štruktúry pokožky vplyvom spálenia ešte nezmení nenávratne. Pokožka sčervená, je horúca a bolestivá na dotyk. V tomto prípade je postačujúce prestať sa opaľovať, chladiť a zakryť postihnuté oblasti, piť veľké množstvo tekutín.

  V prípade spálenia druhého alebo tretieho stupňa sa štruktúra kože zmení, vzniknú pľuzgiere. Pľuzgiere sa nesmú vypichnúť, pretože sa koža môže infikovať, čo zhoršuje šance na úplnú regeneráciu pokožky. V prípade druhého alebo tretieho stupňa spálenia spojený s úpalom, je treba vždy vyhľadať lekársku pomoc.

  Organizmus, po poškodeniach spôsobených slnečnými lúčmi, schopný regenerácie. „Pamäť“ kože si však všetky spálenia pamätá. Nechránenú kožu môžu slnečné lúče poškodzovať dlhodobo aj vtedy, aj keď to nezanecháva žiadne viditeľné stopy. Od samoliečiacej schopnosti organizmu nemôžeme veľa očakávať, je potrebné si uvedomiť, že existujú hranice od-do, v ktorých je ešte schopný spôsobené škody napraviť.

  Nespornou skutočnosťou je, že spálenia pokožky od slnka hrajú úlohu v rozvoji rakoviny kože (karcinóm bazálnych buniek, melanóm, spinalioma).

  Spálenie je v detstve najnebezpečnejšie! Ďalšie následky poškodenia kože vplyvom dlhotrvajúceho a pravidelného silného slnečného žiarenia: na dotyk tvrdá pokožka, vznik vyrážok, pokles elasticity kože, vznik vrások.

  Ak chcete účinne liečiť seba a členov rodiny v domácom prostredí, my vám ponúkame to najlepšie riešenie pomocou lekárskych prístrojov Safe Laser.

  Pár minútovou dennou liečbou zmierníte príznaky, potom aj úplne môžete odstrániť! Postup liečby je jednoduchý, bezbolestný, a teda použiteľný pre všetkých členov rodiny, od najmladšieho po najstaršieho!

  Ktorý typ lasera je najvhodnejší pri ošetrovaní spálenia?

  Spomedzi lekárskych prístrojov Safe Laser odporúčame používať SL150 a SL500 Infra.

  BUĎTE LIEČITEĽOM SEBA I SVOJICH RODINNÝCH PRISLUŠNÍKOV!

  Liečenie opotrebenia bedrového kĺbu so Safe Laserom

  Pri každom pohybe, keď sa Vám aj boky pohybujú, máte pocit, že bodaj by ste sa nemuseli pohybovať?
  Dlho to bolí, ale nemáte dosť trpezlivosti čakať u lekára a bojíte sa aj bolestivých vyšetrení?
  Bolesti bedra a opotrebenie bedrového kĺbu sú tak vážne a komplexné problémy, ktoré sa nezlepšia bez liečby, dokonca sa postupne budú zhoršovať. Liečenie včas diagnostikovanej a vyšetrenej bolesti bedra môže byť aj bezbolestné.

  Ako vzniká opotrebenie bedrového kĺbu?

  Rozlišujeme dve hlavné formy opotrebenia bedrového kĺbu.

  Primárne opotrebenie

  Pre primárne opotrebenie je presná príčina neznáma. Postupne životom bunky starnú, čím sa jej funkcie spomalia, znížia, dochádza ku degeneratívnym zmenám. Najprv sa stenčí povrch chrupavky v dôsledku straty tekutín, a súčasne sa znižuje aj jej pružnosť. Z tohto dôvodu bude chrupavka oveľa zraniteľnejšia. V pozadí tohto procesu predpokladajú nielen starnutie, ale niektoré genetické faktory.

  Sekundárne opotrebenie

  V pozadí sekundárneho opotrebenia je presne identifikovateľná choroba bedrového kĺbu v detstve alebo v dospelosti, čo je ideálnou základňou pre poškodenie povrchu chrupavky bedrového kĺbu.

  Čo môže byť príčinou opotrebenia bedrového kĺbu?

  • Presná príčina sa v mnohých prípadoch objaviť nedá, ale dávajú to do súvislosti s poruchou krvného zásobovania hlavice stehennej kosti. Dôsledkom zhoršeného prekrvenia stehennej kosti sa jej štruktúra stáva tenšou, ktorá tak horšie znáša zaťaženie a zlyháva.
  • Zápalové choroby bedrového kĺbu, či ide o reumatickú artritídu alebo hnisavé zápaly bakteriálneho pôvodu, každý z ochorení značne poškodzuje povrch chrupavky. Zápaly sa môže objaviť aj ako sterilné pri existencii určitých faktorov, ako je napríklad: alkoholizmus, ale aj v dôsledku veľkého množstva a dlhodobej liečby kortikosteroidmi.
  • Dôvodom môžu byť aj prípady vniknutia zlomenín do bedrového kĺbu.
  • V metabolických procesoch vzniknuté poruchy môžu mať vplyv na kĺby, teda aj na bedrový kĺb (napr. choroby štítnej žľazy)

  Čo môže byť riešenie? Ako sa vyhnúť operácii bedrového kĺbu?

  Isté je, že ťahaním času sa problém nevyrieši. Mnoho otáľania prinesie nakoniec istú operáciu, ktorá bohužiaľ nie je konečným riešením od bolesti. Zákrok náhrady bedrového kĺbu sa teraz vykonáva rutinne. Po dôkladnom vyšetrení lekár implantuje vhodnú protézu podľa typu patologických zmien. Po operácii sa kĺb postupne pomaly stáva zaťažiteľným. Treba absolvovať pravidelné odborné kontroly. Avšak sú aj také prípady, keď bolesť zostáva rovnaká. Pri včasnom rozpoznaní problému môže byť široká škála riešení. V takomto prípade rehabilitačné a fyzioterapeutické postupy môžu byť vysoko efektívne a účinne.

  Ako pomáha Safe Laser?

  Na základe 50 rokov skúseností mäkkej laserovej terapie bol vyvinutý lekársky prístroj Safe Laser, ktorý bezbolestne a efektívne môže pomôcť pri chorobách pohybového aparátu.
  Bedrový kĺb sa anatomicky nachádza v hlboko uloženej oblasti, preto na liečenie tejto oblasti je vhodný Safe Laser 500 Infra, ktorý má veľkú hĺbku prenikania. Pri včasnej diagnóze zmien sa vyžaduje denná liečba, zatiaľ čo pri chronickom ochorení, v dôsledku časového odkladu, sa odporúča liečba každý druhý deň.

  Prečo domorodci Nového Zélandu nepoznajú reumu?

  Ochorenia pohybového aparátu sú civilizačnými chorobami našej doby. Milióny ľudí na celom svete trápia zápalové, degeneratívne a iné ochorenia kĺbov a pohybového aparátu. Vekom sa postupne znižuje množstvo vody medzi bunkami, tkanivami a v dôsledku straty pružnosti tkanív a kĺbov je pohyblivosť výrazne znížená.

  Pred niekoľkými rokmi vedci získali veľmi zaujímavý poznatok. Sledovali životné podmienky Maoriov (domorodé obyvateľstvo Nového Zélandu) a všimli si, akého vysokého veku sa dožijú a napriek tomu sú ich kĺby stále pružné. Reumu takmer vôbec nepoznajú. Po dlhom pozorovaní a skúmaní prišli vedci na to, že za silné a pružné kĺby môžu domorodci vďačiť konzumácii mäkkýšov.

  To je hlavný dôvod, prečo sa dostala do pozornosti vedcov zelená mušľa, ktorá sa nachádza na Novom Zélande. Ukázalo sa, že obsah glukosamínu v zelenej mušli predstavuje viac ako 13 %, a okrem toho sú v nej zastúpené kyselina kremičitá, vitamíny, minerály a stopové prvky, a je aj bohatým zdrojom významnej omega 3 mastnej kyseliny. Glukosamín by sme mohli nazvať mazivom pre kĺby a kyselinu kremičitú posilňovačom kostí a spojivového tkaniva. Zelená mušľa obsahuje vitamín C, E, B6, B12, kyselinu listovú, vápnik, draslík a horčík.

  Treba ho dopĺňať

  Treba vedieť, že ľudské telo si nevie vytvoriť glukosamín, preto je veľmi dôležité pravidelne ho doplniť. Túto látku v pozoruhodnom množstve obsahujú len morské plody, a to najmä na Novom Zélande. V dôsledku toho výrobky s výťažkom zelenej mušle zohrávajú čoraz dôležitejšiu úlohu v prevencii a liečbe ochorení pohybového ústrojenstva. Glukosamín je určený pre tých, ktorých trápi bolesť, stuhnutosť, opuchy kĺbov. Znižuje bolesť, urýchľuje hojenie rán, posilňuje chrupavku. Je zastúpený v pomerne vysokej koncentrácii v kĺboch a okolitých tkanivách. Uznávaní odborníci v ňom vidia významný prostriedok na liečbu ochorení kĺbov.

  Aj pre zdravie sliznice

  Glukosamín sa podáva v mnohých krajinách vo forme štátom podporovaného lieku na liečbu artritídy, pretože zmierňuje bolesť a zápal, pôsobí proti stuhnutiu kĺbov, podporuje regeneráciu chrupavky. Podľa výsledkov štúdie glukosamín je efektívny v zmiernení bolesti a zápalu kĺbov. Okrem toho, že je súčasťou štruktúry kĺbov a okolitého tkaniva, glukosamín zohráva nezastupiteľnú úlohu v udržaní zdravej sliznice tráviaceho systému. Z tohto dôvodu môže byť významným pomocníkom v liečbe takých chorôb ako syndróm dráždivého čreva.

  Dôležitý vitamín C

  Položme si otázku: aký význam majú spomínané látky, ak obranyschopnosť organizmu je slabá, ak mikroorganizmy ľahko zvíťazia nad človekom. Jedným z pilierov imunitného systému je vo vode rozpustný vitamín C, ktorý objavil Albert Szent-Györgyi. Veľká škoda, že človek (okrem neho ešte morča) si nedokáže vytvoriť túto dôležitú látku. Prebytok vitamínu C sa do 24 hodín vyplaví z tela, i keď malé množstvo zadržiavajú obličky. Všeobecne sa tento vitamín odporúča na zvýšenie ochrany proti chorobám, zmiernenie príznakov prechladnutia, urýchlenie hojenia rán, zachovanie zdravia ďasien, liečbu astmy, prevenciu sivého zákalu, určitú ochranu proti srdcovo-cievnym chorobám. Posilňuje štruktúru ciev, znižuje celkovú hladinu cholesterolu a krvný tlak, zvyšuje „dobrý“ HDL cholesterol a zabraňuje tvorbe krvných zrazenín. Vitamín C sa ukázal výnimočne účinný v prevencii oxidácie LDL cholesterolu, a to aj v prípade fajčiarov.

  Preventívne účinky

  Aj keď je preukázaný jeho protivírusový a antibakteriálny charakter, hlavný účinok sa prejavuje v otužovaní imunitného systému. Zvyšuje počet bielych krviniek a ich aktivitu, hladinu interferónu v krvi, látky, ktorá zohráva významnú úlohu v boji proti infekciám.

  Podľa prieskumu u žien, ktoré užívali vitamín C najmenej 10 rokov, bola zistená o 77 % nižšia pravdepodobnosť vzniku sivého zákalu oproti pacientkám, ktoré vitamín C neužívali.

  Podľa štúdií vitamín C znamená najmä u starších osôb určitú ochranu proti respiračným ochoreniam, lebo zabraňuje uvoľňovaniu histamínu. Vitamín C vo väčšom množstve môže eliminovať negatívne účinky alergénov.

  Podporme rast prospešných črevných kmeňov

  Večným snom ľudstva je dlhý a kvalitný život bez chorôb. Štúdie prebiehajú v dvoch rovinách: jednak v oblasti prevencie chorôb (ako neochorieť), a tiež v oblasti zmapovania rizikových faktorov častých ochorení.

  Spoločným menovateľom týchto štúdií je, že sa potvrdila súvislosť medzi aktivitou tráviaceho traktu a zdravím. Jednou z hlavných príčin zdravotných problémov totiž je, že aktivita tráviaceho traktu sa postupne zníži, a v súvislosti s tým sa častejšie objavia poruchy fungovania organizmu, t. j. ochorenia.

  Základnou funkciou čriev je peristaltika, pomocou ktorej sa potrava pohybuje v črevách. Situácia je optimálna, keď sa aktívne živiny optimálne vstrebávajú, a odpadové látky cez konečník opustia organizmus. Ale ak často máme ťažký žalúdok, znamená to, že tráviaci trakt je preťažený, pracuje pomaly a netrávi všetku prijímanú potravu.

  Tzv. západný životný štýl – bohatý príjem potravy a málo pohybu – je síce pohodlný, lákavý, ale len na prvý pohľad. Má svoje veľké nevýhody, ktoré sa prejavujú vo vyššom výskyte civilizačných chorôb už aj v detstve. Najrozšírenejšou je napríklad nepríjemné pálenie záhy (reflux) a iné tráviace poruchy.

  Jednou z podmienok zdravého fungovania tráviaceho systému je rovnováha kyselín a zásad, udržanie ktorej v našom modernom svete vôbec nie je jednoduché. Stačí sa dlhodobo nesprávne stravovať čiže pravidelne konzumovať kyselinotvorné potraviny a naruší sa acidobázická rovnováha, čo má ďalšie negatívne dopady na naše zdravie. Podľa klinických štúdií má veľký podiel na rozvoji osteoporózy, obezity, poškodenia svalstva a srdcovo-cievnych ochorení.

  Je známe, že zelenina a ovocie predstavujú alkalizujúcu zložku potravy. Fenomén prekyslenie však, žiaľ, v dnešnej dobe zasahuje celý ekosystém. V dôsledku zvýšeného obsahu CO2 v atmosfére za posledných 100 rokov pozorujeme okyslenie oceánov a pôdy, čo má dopad aj na zloženie rastlín. Kontrola pH pôdy sa preto stáva pre „alkalizujúce potraviny“ dôležitým aspektom a vedie k tvorbe štandardizovaných, tzv. zelených potravín – v podobe ovocia, zeleniny a rastlinných extraktov v prášku, ktoré by viedli k cielenej alkalizácii ľudského organizmu.

  V dnešnej dobe viac ako 90 percent potravy tvoria tzv. syntetické jedlá, čo predstavuje obrovskú záťaž pre imunitný systém. Trávenie je sťažené, nedokonalé a nestrávené potraviny v črevách sú živnou pôdou pre choroboplodné organizmy. Ak sa mikroflóra čriev poškodzuje alebo zničí, kvasinky sa rozmnožia a zaplavia celý organizmus, produkujú toxické látky, ktoré sú hlavnou príčinou vzniku chorôb, zničia prospešné črevné baktérie, bez ktorých je nemysliteľný zdravý organizmus. Málokto vie, že ak vytvoríme vhodné podmienky pre rozmnožovanie prospešných baktérií, za pol hodiny sa ich počet zdvojnásobí. Úloha je teda jasná: treba im vytvoriť také prostredie, v ktorom sa dokážu rýchlo rozmnožovať.

  Každý človek má svoju špecifickú bakteriálnu flóru. Preto nie je najlepším riešením zásobiť telo probiotikami zvonka. Inými slovami: ideálne by bolo, keby sme podporovali rozmnožovanie vlastných užitočných bakteriálnych kmeňov.

  Piliere zdravého trávenia

  Vláknina – pomáha zbaviť sa odpadových látok, zúži priestor pre patogénne mikroorganizmy.

  Vitamíny – vstrebávajú sa rýchlo a účinne cez očistenú stenu čriev.

  Antioxidanty – kompenzujú oxidačné procesy prebiehajúce v črevách.

  Rastlinné komponenty – podporujú udržanie rovnováhy kyselín a zásad.

  Enzýmy – podporujú efektívne trávenie.

  Probiotiká – zabraňujú rozmnožovaniu patogénnych mikroorganizmov.

  Polysacharidy – vplývajú na produkciu biologicky aktívnych látok.

  Liečenie kozmetických problémov pomocou Safe Laser

  plaz

  Kto by nechcel mať pokožku bez škvŕn, vyrážok, vrások, bezchybnú, hladkú a žiarivú pleť? Pre dámy to netreba viac rozpisovať, veď je to ich prirodzená potreba, aby boli pekné. Buďme vďační dnešnej rozvinutej dobe, lebo táto potreba sa častejšie objavuje aj u mužov.

  Vďaka mäkkému laseru je to už oveľa jednoduchšie dosiahnuteľné, ako by sme si mysleli.
  V domácom prostredí, pohodlne, bez objednávania sa, kedykoľvek môžeme vykonávať liečenie.

  Aké problémy vieme vyriešiť so Safe Laserom?

  • seborea/zvýšená tvorba kožného mazu
  • liečba akné
  • následné ošetrenie po epilácii/depilácii
  • herpes
  • celulitída a zníženie zápalov tukového tkaniva
  • ružovka/liečba zapálených, hnisajúcich uzlíkov, rozšírenia ciev
  • stimulácia pokožky, postupy proti tvorbe vrások
  • prevencia predčasnej tvorby vrások
  • pomoc pri vstrebaní rôznych kozmetických aktívnych zložiek do pokožky

  Aký laser mám použiť?

  Na tento účel doporučujeme prístroj Safe Laser 150:

  Doporučujeme na liečenie problémov na povrchu kože alebo do hĺbky 1 cm pod povrchom kože. Na všetky také problémy, ktoré sa dajú ovplyvniť znížením zápalov alebo stimuláciou regenerácie buniek.

  Kozmetické liečenia

  • Doporučujeme po všetkých veľkých kozmetických ošetreniach, predovšetkým z dôvodu jeho protizápalového účinku, lebo čistenie pleti potom nezanechá žiadne stopy, určite sa nezapáli, dosiahneme krajší, účinnejší výsledok.
  • Stopy na tvári, ktoré zanechali staré vyrážky (hoci aj u mladých mužov aj po liečbe Roacutan, čo zanecháva veľmi špatné stopy) po použití formou kúry úplne zmiznú!
  • Pravidelným používaním sa zmenšia pooperačné jazvy alebo jazvy po zraneniach, alebo úplne zmiznú.
  • Ružovka bude pravidelným používaním bez zápalu, rozšírené vlásočnice sa pekne zúžia.
  • 80% pigmentových a pečeňových škvŕn vyblednú, alebo úplne zmiznú. Môže sa použiť hoci aj na rozsiahle miesta, pečeňové škvrny sa prekvapivo rozpadnú na ostrovčeky, potom začnú blednúť.
  • Vyliečenie herpesu skráti na polovicu, alebo v prípade pravidelne vracajúceho sa herpesu, keď to použijeme ešte v čase mravčenia, veľakrát sa ani nevytvorí.
  • Zapálenú pokožku pekne ukľudní, stiahne zápal.
  • Po použití formou kúry sa vyrážkovitá pokožka vyhladí, vytvorí sa zdravý kožný vzhľad.

  BUĎTE SVOJIM I RODINNÝM LIEČITEĽOM, KOZMETIKOM!

  Krása vychádza zvnútra, ale aj krása vonkajšia vplýva späť dovnútra – pýtali sme sa Carmen Nagy – profesionálnej kozmetičky

  1. Prečo sú ľudia tak závislí na výzore, prečo je krása tak dôležitá vo svete, prečo túžime po krásnych veciach?

  Preto je krása dôležitá, lebo sme presvedčení, že výzorom, čo každý vidí, vysielame niečo o sebe okoliu. Veľmi málo ľudí vie, že vnútrajškom, dušou môžeme komunikovať oveľa lepšie ako vonkajškom. Avšak, musíme sa prispôsobovať životu, dobe, prostrediu, v ktorom sme sa narodili, a preto, že v dnešnom svete je výzor veľmi dôležitý, mali by sme snažiť o harmóniu vonkajšej a vnútornej krásy, tak ako len vieme.

  2. Pozrime sa, čo sa stane, ak chceme našu vonkajšiu krásu vytvoriť nie vytvorením vnútornej harmónie, ale pracujeme len na skrášlení zovňajšku, a má to spätný vplyv na náš vnútorný stav?

  Samozrejme áno, pretože keď sa pozrieme do zrkadla a pozorujeme pozitívne zmeny na sebe, ak sme spokojní s fyzickým zjavom, tak sa upokojíme. Začne sa vytvárať vnútorná rovnováha, začne sa cesta k vnútornej harmónii. Existuje absolútna interakcia medzi nimi.

  3. Čo môžeme urobiť pre svoju krásu s Vašou pomocou?

  Môžeme urobiť veľa. Veľmi dôležitá je domáca starostlivosť, starostlivosť o našu pokožku, aby sme poznali prednosti , vlastnosti našej pokožky, celkovej jej klasifikácie, aby sme kupovali takú kozmetiku, také výrobky, ktoré sú prospešné pre nás, ktoré neškodia. Na to môžeme vidieť mnoho príkladov. Veľmi dôležitá je aj pravidelná návšteva špecialistu, v závislosti od naších možností. V dnešnej dobe má kozmetický priemysel k dispozícií také prístroje a materiály, s ktorými môžeme dosiahnuť viditeľné a až šokujúce výsledky.

  4. Prečo je dôležité, aby naša pokožka bola zdravá? Čo vieš na človeku diagnostikovať, keď sa s ním stretneš a vidíš, že má na pokožke poškodenia, viditeľné známky nedbanlivosti? Aké sú najčastejšie príznaky, ktoré jasne ukazujú, že našu pokožku je potrebné riešiť?

  Každý sa musí o svoju pokožku starať. Naša koža pokrýva celé telo, takže pokožka je to, čo všetci vidia. Je veľmi dôležité, aby bola zdravá a pekná. Okamžite sa dá zistiť, či niekto používa správnu kozmetiku, či navštevuje kvalifikovaného odborníka, alebo sa pokúša to zvládnuť doma. Dá sa vidieť, akými zmenami prešla koža počas puberty a či zostali po tom stopy. Ako plynie čas, môže to byť dôležité posolstvo pre nás vidieť, aká je elasticita kože, obsah vody a to určuje časom, ako by sme sa mali o ňu starať. U niektorých si pleť vyžaduje intenzívnu starostlivosť už v mladom veku, u iných aj vo vyššom veku postačuje základná starostlivosť.

  5. Myslíte si, že telo, bez vonkajšieho vplyvu, môže prirodzeným spôsobom obnovovať a vytvárať zdravú pokožku?

  Áno, samozrejme, verím v to, pretože som videla 80-ročných s nádherne udržiavanou pokožkou. To sa dá vždy vidieť, kto sa ako staral o svoju pleť. Samozrejme aj vnútorné, genetických predpoklady a duševný stav vo veľkej miere tomu prispievajú.

  Safe Laser je účinná pomoc aj pri liečbe zubných problémov

  Chrup

  Ak Vás zvyknú bolieť zuby, máte problémy s ďasnami, alebo sa Vám kývu zuby, aj vtedy existuje pomoc!

  Ako to aj Vy dobre poznáte, pod sťažnosťami zubov chápeme choroby, zmeny, anomálie zubov, ďasien, jazyka, podnebia a pier, ktoré vyžadujú vo väčšine prípadov zubný zákrok alebo liečbu liekmi.

  Safe Laserová terapia je účinná v prípade, že máte tieto problémy so zubami:

  Choroby kože a sliznice (rany v ústach, herpes, afty), atrofia ďasien, krvácanie z ďasien, zápal ďasien, bolesti zubov, znižovanie zápalu, poprípade aj jeho odstránenie, alebo rýchlejšie liečenie po zubárskych zákrokoch (napr. priľnanie implantátu)

  Za posledných 50 rokov sa vykonali početné štúdie a klinické výskumy, ktoré potvrdili prospešné účinky liečenia mäkkým laserom. Analgetický účinok laserovej terapie je založený na niekoľkých biologických procesoch.

  Chceli by ste sa čím skôr úprimne smiať s otvorenými ústami?

  Ak by ste chceli seba i svojich členov rodiny v domácom prostredí účinne liečiť, tak Vám ponúkame najlepšie riešenie pomocou lekárskych prístrojov Safe Laser!
  Každodenným pár minútovým liečením si zmiernite príznaky, alebo ich aj odstránite!
  Proces liečby je jednoduchý, bezbolestný, práve preto ho môže používať každý člen rodiny, od najmenších po najstarších!

  Ako mi laser pomôže?

  Je schopný znížiť opuch sliznice, zmierni zápalové ochorenie, zmierňuje bolesť, zvyšuje samoliečiacu schopnosť organizmu (biostimulácia), urýchľuje liečenie rán a napomáha k skorému priľnaniu implantátu.

  Ktorý laser je najvhodnejší na liečenie zubných ochorení a problémov?

  Veľmi to závisí od ochorenia! Na liečenie povrchových zranení, napr. afty, herpes na perách, je perfektnou voľbou prístroj SL150.
  Na účinné liečenie problémov ďasien je vhodný SL150 a SL500 Infra.
  Na liečenie problémov v hlbších vrstvách napr. priľnanie implantátu do kosti, sa volí najväčší prístroj SL500 Infra.

  Dôkladnou ústnou hygienou a zlepšením spôsobu života môžeme samozrejme veľa spraviť pre prevenciu a zmiernenie zubných problémov.

  BUĎTE SVOJIM LIEČITEĽOM I LIEČITEĽOM SVOJEJ RODINY!

  Skúsenosti

  „Milá Monika, Tomáš! Dovoľte mi, aby som sa s vami podelila o svoje osobné skúsenosti s používaním prístroja Safe Laser SL500 Infra.
  Vlani v novembri mi operáciou vložili do spodnej čeľuste 5 ks implantátov. Operácia bola úspešná, podľa lekára sa aj vďaka pravidelnému zubno-laserovému liečeniu úplné zakostnatenie implantátov do ďasna dá očakávať koncom februára, začiatkom marca. Namiesto klinickému laserovému liečeniu som radšej doma používala prístroj Safe Laser SL500 Infra, denne 2-3×3 minút, zvonku, cez pokožku.
  Výsledok bol fantastický, čas rehabilitácie sa namiesto 3-3,5 mesiaca skrátil na 1,5 mesiaca, začiatkom januára sa mohli na implantáty vytvárať zuby.
  Ďakujem, že som mohla používať tento fantastický prístroj!
  W. Andrea“

  „Milá Barbara! Mala som tú možnosť vyskúšať prístroj Safe Laser 500 Infra. Takmer pred 10 rokmi som mala vážnu autonehodu, kde sa mi zlomilo nielen rameno, ale sa vážneporanil aj horný a dolný chrup.
  Na vtedajšie možnosti mi chrup dali do poriadku, ale postupom času začali chradnúť ďasná a pomaly sa mi začali zuby uvoľňovať a kývať.
  Na jar tohto roku som prišla k tomu, aby som si dala chrup do poriadku. Vtedy som sa stretla a vyskúšala prístroj Safe Laser 500 Infra. Po prvom ošetrení, kde mi moje zachránené zuby zbrúsili a beznádejné vytiahli, hneď som začala používať prístroj každý deň.
  Môj zubný lekár predpovedal pomalé vyliečenie, ale keď po týždennom pravidelnom používaní som sa vrátila k nemu v dohodnutom termíne, nechcel veriť vlastným očiam!
  Liečiaci proces bol perfektný a hneď pokračoval v liečení. Vďaka laseru sa moje liečenie časovo skrátilo na polovicu, oproti tomu ako mi to predpovedali! A skoro som zabudla spomenúť, že som nevzala ani jednu tabletku proti bolesti!
  S vrúcnou vďakou! S-né Zsuzsa“

  Aj Vy trpíte neustálym hučaním v ušiach?

  Aj Vy trpíte neustálym hučaním v ušiach?

  Nemáte pokojný spánok a ráno sa neviete koncentrovať na svoje úlohy? Ste netrpezlivý a nervózny z dôvodu neustáleho hučania v ušiach?

  Ako to už zrejme viete, hučanie v ušiach (tinnitus) znamená taký zvuk, ktorý počuje človek aj vtedy, ak sa z okolitého sveta do ucha nedostane žiadny zvukový podnet. Môže postihovať jedno ucho, ale vo väčšine prípadov obidve uši. Hučanie môže byť nepretržité, periodické, opakujúce sa, prerušované pravidelnými prestávkami, intenzita zvuku môže byť vysoká, alebo hlboká, môže byť pípanie, šušťanie, hučanie, praskanie, hukot. Podľa štatistík to postihuje každého 5. človeka. 7% ľudí s takýmito príznakmi sa neobráti na svojho lekára.

  Hučanie v ušiach, podľa súčasného stavu vedy, môže mať veľa príčin. Poruchy, ktoré sa skrývajú za chorobou je treba v každom prípade lekárskymi vyšetreniami vylúčiť alebo potvrdiť. Vyšetrením sluchu, karotickým duplexom UH, vyšetrením CT, MR je treba vylúčiť nádorové ochorenie. Vo väčšine prípadov však vyšetrenia nepreukážu žiadne vážnejšie štrukturálne zmeny, a tak príčina hučania v ušiach zostáva neobjasnená.

  Radi by ste vymenili viacmesačné čakanie na termín vyšetrenia, alebo dlhé hodiny trvajúce čakanie v rade na pár minútové ošetrenie v domácom prostredí?

  Ak chcete účinne liečiť seba a svojich rodinných príslušníkov v domácom prostredí, tak Vám ponúkame najlepšie riešenie používaním lekárskych prístrojov Safe Laser.

  Pár minútovou liečbou denne sa zmiernia príznaky, alebo sa dokonca môžu odstrániť. Proces liečby je jednoduchý, bezbolestný, práve preto ho je možné použiť na každom členovi rodiny, od najmladších až po najstarších.

  Ako mi pomôže laser?

  Laserová terapia dokáže aj dlhodobo prítomné hučanie v ušiach tlmiť, znižovať, alebo môže aj zaniknúť. Liečba uší je 1x denne 1x 3 minúty do obidvoch ušných otvorov. Ak je prítomná bolesť na miestach za ušami, tak sa prístroj oplatí priložiť na processus mastoideus (kostnatý výbežok, ktorý sa nachádza za ušami), prípadne za ucho, pod ušný lalok a chrupavku, takisto na 3 minúty. Chronické hučanie v ušiach bude pomaly ustupovať, preto je liečba zdĺhavejšia, a nesmie sa to predčasne vzdať. Ak sa začne pociťovať ústup hučania v ušiach, je možné intenzitu liečby znižovať, na každý druhý deň. Súbežne s tým sa odporúča liečba aj cez nosovú sliznicu, pravidelne každý deň, do každej nosovej dierky 3-3 minúty, z dôvodu naštartovania biostimulácie.

  Ktorý laser je najviac vhodný na liečenie týchto príznakov?

  Z lekárskych prístrojov Safe Laser je to SL 150, ktorý sa najviac odporúča na účinné liečenie týchto problémov.