Liečba herpesu so Safe Laserom

Aj Vy trpíte občas herpesom? Vždy sa objaví v najhoršom možnom okamihu? Všetky praktiky ste vyskúšali? Doma máte kompletnú zbierku liekov proti herpesu?

Existuje niekoľko typov herpes vírusu. Pri I. type vírusovej infekcie spôsobí zmeny na koži (herpes labialis) a na sliznici (v ústnej dutine). Proti tomu II. typ sa preukáže príznakmi na genitáliách. Tiež vírus varicella zoster patriaci do skupiny herpes vírusu spôsobuje ovčie kiahne a pásový opar. Herpes vírus je veľmi odolný voči vonkajším vplyvom, ľahko sa ním človek infikuje a v podstate sa nachádza všade, hlavne na spoločne používaných príboroch.

Potom, čo vírus vstúpi do tela, usadí sa v nervových uzlinách, tu sa zahniezdi a je schopný zostať po celé desaťročia v pokoji. Avšak určité okolnosti ho môžu aktivovať. Také sú napr. oslabená imunita, horúčka, stres, dlhá liečba antibiotikami, ale aj väčšia fyzická námaha je schopná ho aktivovať s často veľmi nepríjemnými príznakmi.

Príznaky sa môžu značne líšiť. Najprv postihnutá oblasť kože začne svrbieť, brní, nastúpi pálivá bolesť, potom koža sčervená a objavia sa charakteristické bolestivé pľuzgieriky. Tieto pľuzgieriky časom prasknú a na mieste sa vytvoria vredy. Tento stav sa zvyčajne zahojí bez jazvy za 7-14 dní. Okrem toho sa môžu vyskytnúť aj iné závažnejšie príznaky ako je opuch lymfatických uzlín s bolesťami, vysoká horúčka, zlý celkový stav alebo hoci aj neurologické príznaky.

Pozrime sa, keď sa vírus objaví nie na perách.

Najčastejšie neurologické symptómy, komplikácie spôsobuje herpes zoster, vírus pásového oparu. Vzhľadom k tomu, že vírusy pozdĺž nervov spôsobuje veľmi silné pásové bolesti a aj kožné príznaky sa objavujú v tejto forme, choroba dostala názov podľa tohto, pásový opar. Bolesť začína od chrbta a postupuje po hrudník, pozdĺž medzirebrových nervov, potom po 1-4 dňoch sa objavia vo forme kožných svrbivých vyrážok. Vyrážky zoschnú po dvoch týždňoch, ale neznesiteľná bolesť pozdĺž nervov môže niekoľko týždňov pretrvávať.
Herpes môže napadnúť aj iné nervové cesty, takže sa môže objaviť na krku, na tvári a očiach, v okolí očí.

Na základe pozorovaní sa u takmer 10-15 percent pacientov, ktorí prekonali herpetické vírusové infekcie, vyvinula postherpetická neuralgia. Neuralgická bolesť je veľmi ostrá, pulzujúca a prichádza v záchvatoch. Liečba je veľmi obtiažna, len zriedka úspešná.
Herpes vírusy v určitých prípadoch môžu spôsobiť ešte závažnejšie komplikácie, ako sú napríklad vírusové encefalitídy (zápal mozgu), meningitídy (zápal mozgových blán), alebo myelitída (zápal miechy). Herpesové komplikácie môžu byť aj: zápal pľúc, zápal spojiviek, – infekcia sa môže rozšíriť rovnako aj do rohovky. Bakteriálna infekcia rán – vírusovou infekciou vytvorené rany sa bakteriálne infikujú. Rôzne poruchy fungovania lícneho nervu (faciálna neuralgia).

So závažnými príznakmi treba ihneď vyhľadať lekársku pomoc, nesmie sa otáľať.

Chceli by ste sa uzdraviť v čo najkratšom čase? Mali by ste poobede dôležitý program?

V tom prípade, keď už cítite prvý náznak toho, že sa herpes začína, okamžite začnite liečiť oblasť so Safe Laserom. Spomedzi lekárskych prístrojov Safe Laser je prístroj SL150 najúčinnejší na liečbu herpesu. V začiatočnej alebo v akútnej fáze môže byť počet procedúr aj 3-krát za deň. Po zmiernení príznakov môže byť znížená na 1-2 denne.

Ako pomáha Safe Laser?

Posledných 50 rokoch klinického výskumu, pokusov, pozorovaní a z toho vyplývajúcich skúseností podporili účinnosť mäkkého lasera. Vývoj lekárskeho terapeutického prístroja s mäkkým laserom sa opiera o tieto skúsenosti. S niekoľkoročnými skúsenosťami za sebou preukázal svoju účinnosť pri liečbe príznakov herpesu.

Vďaka včasnému a pravidelnému liečeniu:

 • laser účinne tlmí bolesť (už v priebehu niekoľkých hodín)
 • nevytvoria sa pľuzgiere
 • v prípade, že pľuzgiere sa už vytvorili, ošetrením so Safe Laserom rýchlejšie vyschnú, zahoja sa prakticky za polovičný čas bez jazvy

„Aplikácia Soft-laseru v dermatologickej praxi – Farkas Ildiko, Szabó Gyuláné Fakultná nemocnica Móra Kaposiho – IME IX. ročník 4. číslo máj 2010.“

Odborná správa, ktorá popisuje, že pacient č.41 s herpesom je vyliečený na 85%, 15% zostali mierne príznaky. Herpes simplex sa vyliečil za 4-5 dní miesto 10-14 dní, výrazný pokles bolesti bol zjavný ihneď po ošetrení. Pri Herpes zoster (pásový opar) pľuzgiere zaschli za pár dní a vďaka liečbe s mäkkým laserom sa bolesť výrazne zmiernila.

Ochorenia žíl postihujú viac ako 20% dospelej európskej populácie. Varixy nájdeme u štvrtiny populácie, vredy žíl nôh sa vyskytujú o 1% populácie. Z dôvodu jeho častého výskytu ho môžeme považovať za populačnú chorobu. Moderná liečba ulcus cruris (vredov) má veľký význam nielen pri kvalite pacientovho života ale aj nákladov systému starostlivosti o pacienta.

Zrýchlením technologického rozvoja stretávame vo všetkých oblastiach života novšie a lepšie metódy. Liečba laserom vystúpila zo sveta experimentov, teraz sú zariadenia k dispozícii v každodennej medicíne aj v súvislosti s cenou a výkonom. Vlnové dĺžky mäkkých laserov sú najčastejšie v rozsahu od 630 do 670 nanometrov, ktoré sú vhodné na ošetrovanie lokálnych kožných a slizničných zmien a na akupunktúru [2]. Použiteľnosť mäkkých laserov v dermatológii tvorí základ našej práce.

ÚVOD A CIELE

V súčasnej dobe zažívame rýchly vývoj laserov. Nové a nové zariadenia sú vyvíjané pre širokú škálu terapeutických a kozmetických účelov. Slovo laser pochádza z anglického Light Amplification by Stimulated Emission of Radiation, čo znamená, zosilňovač svetla pomocou indukovanej emisie žiarenia. Laserová medicína sa počas troch desaťročí stávala centrom argumentov a protiargumentov [3].
Jedna z prvých zavedených metód je tzv. terapia mäkkým laserom, ktorá sa vďaka jeho analgetickým, protizápalovým a biostimulačným účinkom používa pri množstvo chorobných stavov. Cieľom tejto štúdie je skúmať vyššie uvedené účinky mäkkého laseru, najmä pri kožných ochoreniach, a v rámci toho so zameraním na vredy žíl nôh.

Chronická žilová nedostatočnosť, teda jej pokročilá, ťažká forma ulcus cruris (vred), vytvorená na dolnej končatine, je populačná choroba. Primárnym dôvodom vzniku ulcusu je zvýšený periférny tlak v žilách, čo vedie k poškodeniu tkaninovej mikrocirkulácie [4]. Stimuláciu hojivých procesov, biostimuláciu môžeme tiež dosiahnúť laserovým lúčom.

ŠTUDIJNÉ MATERIÁLY A METÓDY

Boli spracované záznamy pacientov, ktorí boli v dermatologickej laserovej ambulancii Fakultnej nemocnice Móra Kaposiho (KMOK) na základe lekárskeho doporučenia ošetrení mäkkým laserom v období od 1.apríla 2008 do 31.marca 2009.

V prípadoch kožných ochorení, ulcus cruris, herpes zoster, postherpetickej neuralgie a acne sme použili liečbu mäkkým laserom ako doplnková liečbu. Skúmali sme rozdelenie pacientov podľa diagnóz a počet ošetrení a nežiaducich účinkov počas liečby.

Použité typy laserov:

V dermatologickej laserovej ambulancii KMOK sa používajú dva druhy mäkkých laserov.

Helium-neónový laser (HeNe):

Prvý laser bol plynový helium-neónový laser, s ktorým bol vyrobený kontinuálny laserový lúč. Neon je jeho aktívny laserový materiál. Vzhľadom už k jeho súčasnej zvýšenej prevádzkovej bezpečnosti je jednou z najčastejšie používaných typov lasera [5]. Vlnová dĺžka 632 nm, výkon 40 mW, s červeným svetlom. Účinkuje v prvom rade na povrchu pokožky, preto ho používame pri dermatologickách chorobách. [6].

Neodynium-YAG laser (NdYAG):

V tomto tuhom laseri je aktívnou látkou ytrium-aluminium-granátový kryštál kontaminovaný neodíniumom [5], s vlnovou dĺžkou 532 nm, výkonom 60 mW, so zeleným svetlom. Pôsobí v hlbších vrstvách tkanív, preto ho používame pri reumatických ochoreniach [7].

Dermatologické choroby

V prípade ulcus cruris (vredu):

Po dôkladnom prečistení rany sme ošetrili mäkkým laserom, v závislosti od veľkosti vredu vertikálnym alebo bodovým snímaním. V prípade hlbších, vrstvených vredov trikrát týždenne, v prípade menších vredov sme ošetrovali pacientov dvakrát týždenne Hélium-Neonovým laserom. Celkom sme ošetrili 46 pacientov s vredom.

U pacientov s Herpes zoster:

Keďže sa objavuje na veľkom priestore, použili sme vyššie dávky. Naším cieľom bolo dosiahnuť rýchlejšie hojenie a prevencia alebo zníženie postherpetickej neuralgie. Podľa chorého segmentu, dermatómu sme vykonali koreňové aj povrchové ošetrenie päťkrát týždenne Helium-Neónovým laserom.

Postherpetická neuralgia:

Je to vážna komplikácia infekcie Herpes zoster. Od začiatku infekcie je prítomná neznesiteľná bolesť, ktorá neutícha, a zostáva ešte dlho po vymiznutí kožných prejavov. Ošetrovali sme Neodym-YAG laserom trikrát týždenne. Celkovo sme ošetrili 41 pacientov s herpesom.

V prípade akné:

Denne sme používali Helium-Neónový laser, výlučne až po mechanickom vyčistení pleti, bezkontaktne. Na celkovú oblasť tváre sme použili skener, na malé zmeny bodovú metódu. Osobitnú pozornosť si vyžaduje použitie ochranných okuliarov, aby sa zabránilo prípadnému poškodeniu očí. Celkovo u 11 pacientov postihnutých akné sme ho použili ako doplnkovú terapiu.

Choroby pohypového ústrojenstva

Používali sme Neodynium-YAG laser trikrát týždenne, najmä pri degeneratívnych zmenách a pri reumatizme mäkkých tkanív vo forme snímania alebo bodovej liečby. Celkovo sme ošetrili 131 pacientov s ochorením pohybového aparátu a to pravidelne.
VÝSLEDKY

V skúmanom období bol pomer všetkých reumatologických a dermatologických pacientov, ktorí dostávali laserové ošetrenie (N = 235) takmer rovnaký, 45% resp. 55% (Obrázok 1).

Pri rozdelení 104 dermatologických diagnóz pacientov je vidieť, že 45% laserom ošetrených pacientov mali vredy, 40% herpes, zhruba pol na pol. 10% je podiel pacientov s akné, a iné 5%. (obrázok 2).

Ulcus cruris (vred):

V 46 prípadoch pacientov s vredom takmer tri štvrtiny (70%) v posudzovanom období ukázalo veľmi výrazné zlepšenie, resp. uzdravenie. V 30% prípadov stav vredu stagnoval. Pacient s vredom dostával v priemere 29 laserových ošetrení (obrázok 3).

Herpes:

V prípade laserom ošetrených pacientov (N = 41) 85% sa uzdravilo v sledovanom období, v niektorých prípadoch (15%) zostali zvyšky príznakov.

 • V prípade Herpes simplex sa doba zotavenia skrátila z 10-14 dní na 5 dní. Pacienti hlásili výrazné zníženie bolestí.
 • V prípade Herpes zoster pľuzgieriky behom niekoľkých dní zoschli, zmiernili sa aj zápalové, bolestivé príznaky.
 • V prípade postherpetickej neuralgie: Po 2-3 ošetreniach sme zistili podstatné zníženie bolestí. Po 20 ošetreniach sme dosiahli úplnú elimináciu príznakov. Pacient dostal v priemere 13 ošetrení (obrázok 4).
 • Akné:

  U našich pacientov s akné, aj keď je počet prípadov nízky (N = 11), sme zistili podobné výsledky. Zapálené pľuzgiere sa vyliečili bez jazvy a bola pozorovaná absorbcia a regresia hlbokých, hustých zhlukov bez vstrebania vlhkosti a nepríjemného preniknutia (82%). V 2 prípadoch zostali zvyškové symptómy (18%). Jeden pacient dostal v priemere 17 laserových ošetrení (obrázok 5). V sledovanom období počas laserovej liečby sme nepozorovali žiadne nežiaduce účinky.

  Diskusia

  Ulcus cruris (vred) je ťažko liečiteľný stav, podstatne zhoršuje kvalitu života pacientov a jeho liečenie predstavuje tak pre pacienta ako aj pre zdravotníctvo podstatné náklady. Moderné liečenie by malo obsahovať tieto prvky:

  • lokálne liečenie vredov na nohách, liečenie rán, odstraňovanie nekrotických zvyškov rán, ochranu okolia rán, podporu granulácie a reepitalizácie.
  • Prevenciu infekcií. V prípade klinických príznakov bakteriálnej infekcie (zápal, celulitída, horúčka, bolesť) je potrebná kultivácia baktérií a cielená systémová liečba antibiotikami. Rana je stála možnosť nových infekcií, preto má zásadný význam v modernej liečbe rán tzv. vlhké ošetrenie rán, ktoré vyžaduje previazanie len raz týždenne, v dôsledku kontaktu s vonkajším okolím však predstavuje neustále nebezpečenstvo infekcie.
  • Tlmenie bolestí (analgézia). Tlmenie bolestí je základnou potrebou ošetrovania rán. Bolesť môžu zapríčiniť arteriálne obehové poruchy, zápaly, osteoporóza, neuropatia, ortopedické vady.
  • Zlepšenie žilového a lymfatického obehu: pri liečení v mieste chronickej žilovej nedostatočnosti krvného obehu vzniknutého ulcus cruris je nevyhnutná kompresná terapia elastickým obväzom.
  • Chirurgická liečba: v prípade aktívneho vredu je potrebná indikácia špecialistu na vyhubenie kŕčových konárov podkolenia v. saphena magna. Chirurgický zákrok sa smie vykonať len po preskúmaní hlbokých žíl a možno použiť v prípade, že fungujú normálne [8].
   Protizápalový účinok terapie mäkkým laserom je účinný pri prevencii infekcii samostatne, alebo v závažných prípadoch popri antibiotikách ako doplňujúca terapia. Jeho analgetický účinok výrazne zvyšuje kvalitu pacientovho života a znížuje množstvo inak nevyhnutne podávaných analgetík, čím zabraňuje vznik ich vedľajších účinkov. Vďaka biostimulačného účinku pomáha uzdraveniu rán na nohách, podporuje granuláciu a reepitalizáciu.

  Ďalšie skúsenosti:

  • použitie lasera je možné v kombinácii s inými terapeutickými postupmi
  • nemá žiadne vedľajšie účinky
  • možné používať v prípade protéz vyrobených z akéhokoľvek materiálu, aj pri implantovanom kardiostimulátore
  • v porovnaní s ostatnými laserami soft-laser pracuje s veľmi malým množstvom energie, takže pri liečených tkanivách sa nevytvárajú viditeľné nežiadúce zmeny
  • liečenie sa môže vykonávať bezkontaktne, tým je atraumatické a aseptické
  • môžeme sa vyhnúť nežiadúcim účinkom
  • skráti sa doba liečenia chorôb
  • zlepšuje sa bunkový metabolizmus
  • nastane tvorba nových ciev
  • zlepšuje sa okysličenie a mikrocirkulácia

  Aj keď terapia mäkkým laserom nie je podľa medicíny založenej na dôkazoch dostatočne zdôvodnená terapia na liečbu kožných ochorení, vo veľkej väčšine našich liečených pacientov sme zistili výrazne zlepšenie stavov. Aj v nepoddajnom prípade, dlhé roky stagnujúcich vredoch nastalo zlepšenie, s pravidelnou liečbou reepitalizácia.

  V súhrne možno povedať, že zavedením laserových ošetrovaní sa terapeutická škála stala farebnejšou a efektívnejšou tak v dermatológii, ako aj v reumatológii.

  Referenčné odkazy:

  [1] Dr. Sándor Tamás: A krónikus vénás elégtelenség és a vénás thromboembóliák epidemiológiája, Hippocrates II. évf. 1. szám 73. oldal.
  [2] Gáspár Lajos: Lasersebészet, Springer kiadó, 1998
  [3] Gáspár-Kásler: Laserek az orvosi gyakorlatban, Springer Kiadó, 1996
  [4] Dr. Meskó Éva: A chronicus vénás insufficientia klinikai és gyakorlati jelentősége, Hippocrates II. évf. 2. szám 76. oldal.
  [5] Dr. Tóth Tihamér: A lézerek klinikai alkalmazása, Medicina kiadó, 1990
  [6] Klebanov GI: A comparative study of the effects of laser and light-emitting diode irradiation on the wound healing and functional activity of wound exudate leucocytes, Biofizika, 2005 Nov-Dec; 50(6): 1137-44.
  [7] Venancio Rde A: Low intensity laser therapy in the treatment of temporomandibular disorders, J Oral Rehabil, 2005 Nov;32(11): 800-7
  [8] Dr. Daróczy Judit: A krónikus vénás elégtelenség – ulcus cruris betegség korszerű szemlélete, Háziorvos Továbbképző Szemle 2: 58-62 (1997)

  BUĎTE SVOJIM LIEČITEĽOM I LIEČITEĽOM SVOJICH RODINNÝCH PRISLUŠNIKOV!

  Pridaj komentár

  Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *